رونمایی از اولین دستگاه هوشمند بازیافت در استان یزد

رونمایی از اولین دستگاه هوشمند بازیافت در استان یزد

رونمایی از اولین دستگاه هوشمند بازیافت در استان یزد

رونمایی از اولین دستگاه هوشمند بازیافت در استان یزد
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱ صبح
با حضور شهردار اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه وبرخی مسئولین استان
 شاهدیه -پارک لاله
این دستگاه دارای ۱۱ درگاه (۸ درگاه مکانیکی و ۳ درگاه دستی) دریافت پسماند می باشد
از ۸ درگاه مکانیکی ، ۷ درگاه مربوط به دریافت انواع مواد پلاستیکی و ۱ درگاه دریافت فلزات می باشد و درگاه های دستی مربوط به دریافت زباله های الکترونیکی، کاغذ و مقوا و شیشه می باشد
این دستگاه قابلیت دارد که پس از دریافت پسماند از هر نفر با محاسبه مبلغ، کارت شهروندی را شارژ نموده و یا مبلغ را به حساب یکی از موسسات خیریه واریز نماید.