کمیته روشنایی شهر شاهدیه

کمیته روشنایی شهر شاهدیه

کمیته روشنایی شهر شاهدیه

 کمیته روشنایی شهر شاهدیه در تاریخ 97/02/31 در شهرداری شاهدیه برگزار گردید

 با حضور مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه نمایندگان شرکت توزیع نیرو و فرمانداری یزد و اعضای شورای اسلامی شاهدیه در ابتدا از بلوار های کاروانسرا ،امام خمینی ، 22 بهمن ،  دانشوران، آیت الله مدرسی و خیابان های امام جواد (ع) ومعابر گردفرامرز بازدید به عمل آمد.

 در این جلسه کارشناسان به بررسی کاستی ها و مسائل در زمینه روشنایی معابر سطح شهر پرداخته و  در زمینه ی  روشنایی، ساماندهی شبکه برق وایجاد شبکه های جدید رای زنی شد و تصمیماتی اخذ گردید