هشتمین جشنوارة کتابخوانی رضوي

هشتمین جشنوارة کتابخوانی رضوي

هشتمین جشنوارة کتابخوانی رضوي همراه با 40هدیه ویژه ی شرکت کنندگاه شهر شاهدیه

هشتمین جشنوارة کتابخوانی رضوي

همراه با 40هدیه ویژه ی شرکت کنندگاه شهر شاهدیه

برای مشاهده ی شیوه نامۀ اجرایی هشتمین جشنوارة کتابخوانی رضوي اینجا کلیک کنید

علاقمندان براي دریافت کتاب هاي مسابقه(به صورت پی دي اف) می توانند به آدرس    www.iranpl.ir مراجعه نمایند.

همچنین افراد براي مشارکت در بخش الکترونیکی مسابقه می توانند به سایت   www.razavi.iranpl.ir مراجعه نمایند.