درجوامع امروزی امرساخت وساز یکی از مهم ترین اقدامی است که مورد توجه همگان قرار دارد و می تواند مبنای تحکیم یک خانواده محسوب گردد بنابراین در زمان احداث بنای یک ساختمان در هر نوع کاربری نیاز به یکسری ضوابط کلی دارد که چکیده ای از این ضوابط و مقررات که در شهرها معمول میباشد در ذیل آمده باشد که مورد توجه و استفاده واقع گردد.

1-مشخصات زمین و نوع استفاده از آن :

مساحت زمین : مساحت یک قطعه زمین عمدتاً در سند یا صورت مجلس تفکیکی قید شده و آن دسته از اراضی که ابعاد و اندازه آن ها بدون حد و حدود بوده و مساحت در سند قید نشده مساحت آن از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد .

مساحت زیربنا : مساحت هر طبقه از بنا را گویند

مساحت کل بنا: مجموع سطوح طبقات یک ساختمان اعم از روی زمین یا زیر زمین.

متوسط مساحت زمین : نسبت مساحت قطعات تفکیک شده به تعداد آن در یک محدوده معین را متوسط مساحت زمین گویند .

ضریب سطح اشغال : سطح اشغال شده در طبقه همکف یک ساختمان نسبت به کل مساحت زمین مورد نظر و طبق سند و یا مساحت وضع موجود بشرطی که بدون کسر اصلاحی کمتر از سند مالکیت باشد )

متوسط مساحت کل بنا: نسبت جمع مساحت پروانه ها با جمع مساحت پایان کار ساختمانها به تعداد پروانه یا پایان کار ساختمان صادره

متوسط ضریب تراکم: نسبت جمع تراکم استفاده شده در هر پروانه یا بنا به تعداد کل پروانه های صادره

مساحت کل طبقات و زیرزمین : مجموع مساحت کل طبقات احداث شده (مطابق مساحت کل بنا ) با احتساب مساحت زیرزمین

تعداد طبقات : طبقات احداث شده از روی شالوده تا پشت بام را شامل می گردد (خرپشته جزء طبقات محسوب نمی شود )

مساحت مفید : بنای ایجاد شده و قابل استفاده بدون در نظر گرفتن راهروهای ارتباطی ، راه پله ، چاهک آسانسور ، شوت زباله ، نورگیرها ، پارکینگ و انبارهای مجزا بخصوص در زیرزمین و تاسیسات و فضاهای مشاعی دیگر

صفر طبقه : ایجاد خرپشته یا انباری یا توسعه بنا در طبقات موجود که منجر به طبقه اضافی نشود.

تراکم: درصد بنایی که نسبت به مساحت زمین در طبقات قابل احداث میباشد .

عملکرد بنا (کاربری طبقات و یا کاربرد بنا) :

نحوه بهره برداری از فضاهای ایجاد شده از یک ساختمان (انواع استفاده :مسکونی ،تجاری و اداری و...)

مسکونی : استفاده از فضاهای پیوسته ایجاد شده در یک ساختمان بعنوان واحد مسکونی که دارای نور کافی و سرویس مناسب بهداشتی نیز باشد (مناسب برای سکونت خانواده )