گوشه ای از فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه تا تاریخ 96/6/6

گوشه ای از فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه تا تاریخ 96/6/6

گوشه ای از فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه تا تاریخ 96/6/6

 قسمتی از  فعالیت های عمرانی  شهرداری  شاهدیه تا تاریخ 96/6/6

بازدیدآقای مهندس بیداری سرپرست شهرداری شاهدیه و ناظر عمرانی شهرداری  از پروژه های سطح شهر

  • قیرپاشی بستر خیابان  قدس و خیابان  دکتر میرجلیلی
  • شروع  آسفالت خیابان دکتر میرجلیلی
  • قیر پاشی کوچه های یاس 1و 5 و9  شهرک ابوالفضل جهت آسفالت
  • ادامه خاکبرداری خیابان صنعت و کوچه های فرعی خیابان خاتم
  • ادامه پروژه آمفی تئاتر قلعه ابرندآباد
  • مخلوط ریزی فاز دوم بلوار صاحب الزمان
  • آسفالت کوچه فرعی 7 گردفرامرز
  • ادامه کار بوستان ولایت شاهدیه (شهرک سپاه)
  • ساماندهی پارک گلها (شهرک طالقانی)
  • جدول گذاری خیابان نوآوران