گزارش تصویری پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در مهرماه

گزارش تصویری پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در مهرماه

$ مخلوط ریزی و زیر سازی خیابان نو آوران و فرعی های نو آوران

$ پایان مراحل خاک برداری آماده سازی و بستر سازی خیابان صنعت

$ اجرای لایه زیر سنگ جدول و جدول گذاری قسمت های آزاد سازی شده بلوار مدرسی

$ خاک برداری آماده سازی و زیر سازی خیابان رزمندگان

$ خاک برداری آماده سازی اجرای لایه زیر سنگ جدول و تخلیه سنگ جدول فاز دوم بلوار صاحب الزمان جنوبی

$مخلوط ریزی و تسطیح و زیر سازی و اجرای تاسیسات شهری در ورودی نصرت آباد

$ تعریض خیابان کاروانسرا

$ ادامه عملیات اجرایی آمفی تئاتر قلعه بعد از حدود یک ماه تعطیلی

$ ادامه کف سازی پارکینگ مسجد جامع گردفرامرز

$ آغاز عملیات ساماندهی کوچه زینبیه

$ خاک برداری و زیرسازی کوچه اقتصاد

$ نصب فونداسیون و پایه چراغ برق در بلوار کشاورز و بلوار صاحب الزمان شمالی با هزینه شهرداری

$ ادامه عملیات اجرایی بوستان شهرک ولایت

$ انجام مراحل نهایی کف سازی و به سازی پارک گلها شهرک طالقانی

$ و........