گزارش تصویری عملیات زیرسازی وآسفالت شهرداری شاهدیه

گزارش تصویری عملیات زیرسازی وآسفالت شهرداری شاهدیه

عملیات زیرسازی وآسفالت بیش از یکصد هزار متر مربع از معابر سطح شهر شاهدیه در ششماهه دوم سال جاری

عملیات زیرسازی وآسفالت بیش از یکصد هزار متر مربع از معابر سطح شهر شاهدیه در ششماهه دوم سال جاری 

به گفته مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه این حجم عملیات در شهر بی سابقه بوده است وی ضمن خداقوت و قدردانی از کلیه عوامل اجرایی عملیات زیرسازی و آسفالت سال خوشی را برای همه دست اندرکاران همکاران و مردم شریف شاهدیه آرزو کرد