گزارش تصویری بازدید های شهر شاهدیه

گزارش تصویری بازدید های شهر شاهدیه

 

 

*بازدید مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به همراه دکتر طباطبایی از مرکز تحقیقات 40 هکتاری کشاورزی و گیاهان دارویی شاهدیه

*سرکشی و کنترل مسیل ها و سیل بند شاهدیه

* پیگیری روند پروژه های عمرانی و آسفالت معابر شهر شاهدیه