گزارش اقدامات و عملکرد شهرداری شاهدیه 1392-1396

گزارش اقدامات و عملکرد شهرداری شاهدیه 1392-1396

گزارش اقدامات و عملکرد شهرداری شاهدیه 1392-1396

قابل توجه همشهریان محترم شهر شاهدیه   اهم اقدامات و عملکرد این شهرداری در سالهای 1392الی 1396 در قالب گزارشی آماده ارایه به همشهریان عزیز می باشد

جهت دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید