پروژه های عمرانی شهر شاهدیه در هفته منتهی به25خردادماه (2)

پروژه های عمرانی شهر شاهدیه در هفته منتهی به25خردادماه (2)

عملیات عمرانی در شهر شاهدیه در هفته منتهی به25خردادماه (2)

عملیات عمرانی در شهر شاهدیه در هفته منتهی به25خردادماه

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهدیه در هفته جاری پیشرفت کار پروژه های عمرانی شهر به شرح زیر می باشد

-قیرپاشی و آسفالت خیابان سرو

-حصارکشی زمین جنب درمانگاه ابرند آباد

- جدول گذاری و ادامه عملیات عمرانی بوستان ولایت

-آزادسازی قسمتی از مدرسه طاهری

-ادامه مرمت و بازسازی بافت قدیم خیابان امام حسین و زورخانه گردفرامرز

-آزادسازی حمام مهدیه ابرند آباد