پروژه های عمرانی شهر شاهدیه در هفته منتهی به25خردادماه(1)

پروژه های عمرانی شهر شاهدیه در هفته منتهی به25خردادماه(1)

عملیات عمرانی در شهر شاهدیه در هفته منتهی به25خردادماه

عملیات عمرانی در شهر شاهدیه در هفته منتهی به25خردادماه

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهدیه در هفته جاری پیشرفت کار پروژه های عمرانی شهر به شرح زیر می باشد

- ادامه گود برداری و تخلیه میلگرد مخزن 3هزار متر مکعبی شاهدیه

- خاکبرداری مخلوط ریزی و تسطیح خیابان سرو

- ادامه عملیات آمفی تئاتر قلعه ابرند آباد

- لوله گذاری ، جدول گذاری و ادامه باز سازی جوی آب کشاورزی خیابان دکتر میرجلیلی و ادامه زیرسازی در این خیابان

-

و.....