پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 15تیر ماه

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 15تیر ماه

= ادامه عملیات آمفی تئاتر قلعه ابرند آباد

=لکه گیری و آسفالت معابر و کوچه ها

= آزادسازی و خاکبرداری در محدوده میدان صاحب الزمان

=ادامه عملیات مخزن 3هزار متر مکعبی شاهدیه

= .....