پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 15تیر ماه

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 15تیر ماه

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 15تیر ماه

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 15تیر ماه

= ادامه عملیات آمفی تئاتر قلعه ابرند آباد

=لکه گیری و آسفالت معابر و کوچه ها

= آزادسازی و خاکبرداری در محدوده میدان صاحب الزمان

=ادامه عملیات مخزن 3هزار متر مکعبی شاهدیه

= .....