پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به اول تیرماه

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به اول تیرماه

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به اول تیرماه

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به اول تیرماه

تخریب و نخاله برداری پارکینگ مسجد جامع گردفرامرز

نصب لوله کاروگیت جهت آبیاری کشاورزی خیابان دکتر میرجلیلی

اجرای لایه زیر اساس خیابان دکتر میرجلیلی

مخلوط ریزی و زیرسازی خیابان قدس

ادامه عملیات عمرانی آمفی تئاتر قلعه ابرند آباد

خاکبرداری خیابان صنعت

نخاله برداری حمام مهدیه