پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به اول تیرماه

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به اول تیرماه

تخریب و نخاله برداری پارکینگ مسجد جامع گردفرامرز

نصب لوله کاروگیت جهت آبیاری کشاورزی خیابان دکتر میرجلیلی

اجرای لایه زیر اساس خیابان دکتر میرجلیلی

مخلوط ریزی و زیرسازی خیابان قدس

ادامه عملیات عمرانی آمفی تئاتر قلعه ابرند آباد

خاکبرداری خیابان صنعت

نخاله برداری حمام مهدیه