پرده برداری از مجسمه شانه به سر(هدهد) در پارک طبیعت

پرده برداری از مجسمه شانه به سر(هدهد) در پارک طبیعت

پرده برداری از مجسمه شانه به سر(هدهد) در پارک طبیعت

    شاهدیه از قدیم الایام با میوه انار شناخته شده است ، لیکن هدهد این پرنده اساطیری از پرندگان بومی منطقه می باشد که در باغات سرسبز شاهدیه به وفور دیده می شود . در ادبیات کهن این مرز و بوم هدهد سمبل دانایی بوده و در روایات نیز به حفظ این پرنده تاکید گردیده است .لذا هنرمند بومی شاهدیه آقای پرویز خازنی با سفارش شهرداری اقدام به ساخت مجسمه فلزی به ارتفاع 4 متر از این پرنده نموده که در پایان همایش شاهدیه شناسی توسط معاون سیاسی امنیتی استاندار ، فرماندار یزد و خانم نرگس آبیار کارگردان سینما پرده برداری شد .