همزمان با سراسر کشور زنگ دبستان طلوع شاهدیه با حضور شهردار و نماینده شورای اسلامی شهرشاهدیه نواخته شد

همزمان با سراسر کشور زنگ دبستان طلوع شاهدیه با حضور شهردار و نماینده شورای اسلامی شهرشاهدیه نواخته شد

همزمان با سراسر کشور زنگ دبستان طلوع شاهدیه با حضور شهردار و نماینده شورای اسلامی شهرشاهدیه نواخته شد

     همزمان با سراسر کشور زنگ دبستان طلوع شاهدیه با حضور شهردار و نماینده شورای اسلامی شهرشاهدیه نواخته شد در این مراسم مهندس ابوالحسینی شهردارشاهدیه طی سخنانی به اهمیت تحصیل و علم آموزی تاکید نمود و در جمع دانش آموزان بویژه کلاس اولی ها حضور یافته وآغاز سال تحصیلی را به آنها تبریک گفتند .