همایش دوچرخه سواری دانش آموزان شهرشاهدیه به مناسبت بیست و نهم دیماه روز هوای پاک با شعار نقش من در حفظ محیط زیست

همایش دوچرخه سواری دانش آموزان شهرشاهدیه به مناسبت بیست و نهم دیماه روز هوای پاک با شعار نقش من در حفظ محیط زیست

همایش دوچرخه سواری دانش آموزان شهرشاهدیه به مناسبت بیست و نهم دیماه روز هوای پاک با شعار نقش من در حفظ محیط زیست

     به مناسبت بیست ونهم دیماه روز هوای پاک همایش دوچرخه سواری
دانش آموزان در شهرشاهدیه برگزار گردید. که دانش آموزان دوچرخه سوار پس از طی مسیر مشخص شده در محل شهرداری بعنوان پایان مسیر تجمع نمودند. همایش فوق با حضور آقای مهندس سادات موسوی مدیرکل محیط زیست استان ، جمعی از مسئولین آموزش و پرورش ، معاون مرکز بهداشت ،اعضای شورای اسلامی و شهردار شاهدیه برگزار گردید.در این مراسم ضمن تجلیل از دانش آموزان شرکت کننده در همایش، توسط مدیرکل محیط زیست و شهردار شاهدیه در زمینه ایفای نقش دانش آموزان و خانواده آنان در راستای مسائل زیست محیطی و حفظ محیط زیست مطالبی بیان گردید و درخاتمه تعدادی تندیس چوبی دوچرخه به مدعوین و همچنین جوایزی به دانش آموزان اهداء گردید%