نمایشگاه اسناد تاریخی در حاشیه همایش شناخت فرهنگ وتاریخ شاهدیه

نمایشگاه اسناد تاریخی در حاشیه همایش شناخت فرهنگ وتاریخ شاهدیه

نمایشگاه اسناد تاریخی در حاشیه همایش شناخت فرهنگ وتاریخ شاهدیه

در حاشیه برگزاری همایش شناخت تاریخ وفرهنگ شاهدیه که که در قالب نوزدهمین همایش یزدشناسی در محل کتابخانه عمومی شهدای شاهدیه برگزار شد خانواده مرحوم سلطانی قسمتی از اشیاء تاریخی که طی سالیان طولانی جمع آوری شده بود را در نمایشگاهی در معرض دید حاضرین همایش گذاشتند. این نمایشگاه شامل کتابهای خطی،دست نوشته ها  و حواله های قدیمی و اشیاء تاریخی بود.