نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده صد

نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده صد

نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده صد

     در تاریخ 1394/05/06 شهردار محترم شاهدیه با حضور کلیه اعضاء محترم کمیسیون ماده صد ، نمایندگان دادگستری ، نمایندگان شورای اسلامی شهرو نمایندگان استانداری ) جلسه ای در محل شهرداری شاهدیه برگزار و در خصوص هماهنگی درصدور آراء درکمیسیونهای بدوی وتجدید نظر ماده صد تبادل نظر نمودند .