نشست مطبوعاتی شهردار شاهدیه به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار و شهید صارمی

نشست مطبوعاتی شهردار شاهدیه به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار و شهید صارمی

نشست مطبوعاتی شهردار شاهدیه به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار و شهید صارمی

   نشست خبری شهردار شاهدیه در تاریخ 1394/05/12 ساعت 15 در محل سالن شهرداری با حضور جمعی از نمایندگان مطبوعات استان برگزار گردید که در این نشست ابتدا شهردار ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید صارمی گزارشی از عملکردشهرداری شاهدیه به سمع ونظرخبرنگاران رساندندوسپس به سوالات مطرح شده پاسخ دادند %