نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه

نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه

نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه

     در روز دوشنبه مورخ 1394/11/19جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و کارشناسان همراه ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه در محل دفتر کار شهردار تشکیل گردید ، دراین جلسه در خصوص موضوع فاضلاب  و آب استحصالی آن با توجه به شرایط آب و هوایی یزد و اهمیت و نقش آب در توسعه شهر و منطقه بحث و تبادل نظر گردید %