نشست فرمانده حوزه مقاومت بسیج ابوذر (شاهدیه ) با شهردار و عضو شورای اسلامی شهرشاهدیه

نشست فرمانده حوزه مقاومت بسیج ابوذر (شاهدیه ) با شهردار و عضو شورای اسلامی شهرشاهدیه

نشست فرمانده حوزه مقاومت بسیج ابوذر (شاهدیه ) با شهرداری و عضو شورای اسلامی شهرشاهدیه

    نشست فرمانده حوزه مقاومت بسیج ابوذر (شاهدیه ) با شهرداری و عضو شورای اسلامی شهرشاهدیه درخصوص برنامه ریزی و هماهنگی جهت هرچه با شکوهتر برگزار شدن سی وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی .