نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه اعلام گردید.

نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه اعلام گردید.

نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه اعلام گردید.

نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه اعلام گردید.

بد ينوسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر شاهدیه مي رساند ، با توجه به برگزاري پنجمین دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 29/2/96، نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب  به شرح ذيل مي باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد انتخابات

تعداد آراء

1

علی میرجلیلی

59

(عضو اصلی شورا)

2

حسین سلطانی

26

(عضو اصلی شورا)

3

محمدجواد رضایی ابرندآبادی

24

(عضو اصلی شورا)

4

قاسم میرجلیلی

62

(عضو اصلی شورا)

5

محمدتقی سلطانی

45

(عضو اصلی شورا)

6

سیدمحمدمیرجلیلی

57

(عضو علی البدل شورا)

7

محمدهادی میرجلیلی

67

(عضو علی البدل شورا)