ملاقات شهردار و عضو شورای اسلامی شهرشاهدیه با مدیرکل اداره میراث فرهنگی ،گردشگری ،صنایع دستی استان یزد

ملاقات شهردار و عضو شورای اسلامی شهرشاهدیه با مدیرکل اداره میراث فرهنگی ،گردشگری ،صنایع دستی استان یزد

ملاقات شهردار و عضو شورای اسلامی شهرشاهدیه با مدیرکل اداره میراث فرهنگی ،گردشگری ،صنایع دستی استان یزد

ملاقات شهردار و عضو شورای اسلامی شهرشاهدیه با مدیرکل  اداره میراث فرهنگی ،گردشگری ،صنایع دستی استان یزد

    در این دیدار ابتدا شهردار شاهدیه آقای مهندس محمدجواد ابوالحسینی ضمن عرض تبریک انتخاب خانم مهندس دانش بعنوان مدیرکل میراث فرهنگی یزد ، ابراز امیدواری نمود که در سمت جدید موفق ومنشا خیر در حفظ و احیاء میراث فرهنگی شهر یزد باشند. سپس مهندس­ابوالحسینی به بیان مسائل ومشکلات بافت قدیم وابنیه تاریخی (شهرشاهدیه ) و عدم توجه به بافت بکر و دست نخورده این شهرپرداخته و اظهار نمود ، در صورت توجه به این بافت و احیاء آن می توان بعنوان محور گردشگری در کنار شهر یزد علاوه بر جذب توریست از منابع اقتصادی آن بهره­مند شد . در پایان شهردار شاهدیه اعلام آمادگی نمود که در زمینه احیاء بافت قدیم و محورهای گردشگری شهر شاهدیه براساس تفاهم نامه های فیمابین همکاری لازم صورت پذیرد و همچنین آقای سیدمحمد میرجلیلی عضو شورای اسلامی شهر شاهدیه در اظهاراتی ضمن برشمردن مزایای حفظ و مرمت آثار تاریخی برلزوم توجه به خواسته های اجتماعی افراد ساکن در بافت های تاریخی از جمله ایجاد محورهای دسترسی مناسب تاکید نمود . در پایان جلسه خانم مهندس دانش مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری ،صنایع دستی استان یزد ضمن ابراز خرسندی از توجه (شهردار شاهدیه) به مسائل و مشکلات میراث ، قول  هرگونه مساعدت در این زمینه را داد و در این راستا دستوراتی را به معاونت محترم میراث فرهنگی صادر نمودند%