ملاقات شهردار شاهدیه با تعدادی از خانواده های معلولین

ملاقات شهردار شاهدیه با تعدادی از خانواده های معلولین

ملاقات شهردار شاهدیه با تعدادی از خانواده های معلولین

    به مناسبت «روز جهانی افراد دارای معلویت »آقای مهندس ابوالحسینی شهردار شاهدیه به اتفاق آقای دکتر صباغ زادگان مدیر بهزیستی شهرستان یزد و خانم میرجلیلی مسئول مجتمع بهزیستی شاهدیه از تعدادی خانواده­های معلولین تحت پوشش بهزیستی بازدید بعمل آوردند و در جریان مشکلات و مسائلی که این افراد دارند قرار گرفتند .همچنین بعضی از نارسایی­های عنوان شده توسط خانواده­های معلولین توسط مدیر بهزیستی شهرستان پیگیری شد %