مسئول فضای سبز شهرداری طی مصاحبه ای گزارشی از توسعه فضای سبز شهری ارائه نمود.

مسئول فضای سبز شهرداری طی مصاحبه ای گزارشی از توسعه فضای سبز شهری ارائه نمود.

آقای اسلامی مسئول فضای سبز شهرداری طی مصاحبه ای گزارشی از توسعه فضای سبز شهری ارائه نمود.

 

مسئول فضای سبز شهرداری طی مصاحبه ای گزارشی از توسعه فضای سبز شهری ارائه نمود.

    بنابراین گزارش، با تلاش واحد فضای سبز وواحد عمران شهرداری طی سال 1395 به میزان 52000 مترمربع به فضای سبز شهری شاهدیه اضافه گردیده است . ومجموع فضای سبز این شهرداری به میزان73.5هکتار بالغ گردید. همچنین تعداد 5200 اصله نهال طی این سال در فضاهای سبز شهری غرس گردید.

    وی در این مصاحبه به افزایش ستهای بازی کودکان در بوستانهای شهر اشاره نمود و افزود درسال گذشته تعداد 2ست ورزشی و 5 ست وسایل بازی کودکان افزوده شده است مسئول فضای سبز گلایه ای را هم مطرح نمود وی از تخریب فضاهای سبز شهری مخصوصاً کشیدن درختان تازه غرس شده گله نمود واز شهروندان خواست تا در حفظ ونگهداری درختان فضای سبز شهری کوشا باشند %