مسابقه کتابخوانی

 برگزاری مسابقه کتابخوانی  با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شاهدیه