قدردانی و تشکر شهردار شاهدیه در پی حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر

قدردانی و تشکر شهردار شاهدیه در پی حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر

قدردانی و تشکر شهردار شاهدیه در پی حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر

قدردانی و تشکر شهردار شاهدیه در پی حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر

 آقای مهندس ابوالحسینی شهردار شاهدیه از حضور حداکثری مردم شاهدیه در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تشکر و قدردانی نمودند و در پی حضور مردم در پای صندوق های رای حضور مردم را بی سابقه دانستند و اظهار داشتند مردم با رای با عقلانیت و آگاهی باعث رقم خوردن سرنوشت خود شدند.

مهندس ابوالحسینی برای منتخب ریاست جمهوری جناب آقای روحانی تداوم توفیقات و برای منتخبین محترم شورای شهر موفقیت و بهروزی آرزو کردند