فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 5 مردادماه 1396

فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 5 مردادماه 1396

فعالیت های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به 5 مردادماه 1396

÷ تکمیل زیرسازی مخزن 3هزار متر مکعبی شاهدیه

÷ ادامه خاکبرداری فاز دوم بلوار صاحب الزمان جنوبی

÷ساخت 10 اشترگلو و 26مسیر عرضی آب کشاورزی در خیابان دکتر میرجلیلی و تکمیل کانال آب به طول 750متر

÷تکمیل سنگ جدول میدان ورودی نصرت آباد

÷خاک برداری و شروع سنگ جدول خیابان صنعت شرقی

÷ ادامه زیرسازی خیابان دکتر میرجلیلی

÷ زیرسازی فرعی هفتم گردفرامرز

÷ ساخت بیش از 50عدد دریچه جهت حوضچه های آب کشاورزی در معابر سطح شهر

÷ادامه پروژه آمفی تئاتر قلعه ابرند آباد

÷..............