عیادت شهردار شاهدیه از خانواده های تحت پوشش بهزیستی

عیادت شهردار شاهدیه از خانواده های تحت پوشش بهزیستی

عیادت شهردار شاهدیه از خانواده های تحت پوشش بهزیستی

 

به مناسبت روز بیماری های خاص و صعب العلاج ، آقای مهندس ابوالحسینی شهردار شاهدیه به همراه دکتر صباغ زادگان رئیس اداره بهزیستی شهرستان یزد و مسئول بهزیستی شاهدیه از خانواده های محترم تحت پوشش سازمان بهزیستی در شاهدیه که دارای بیماری های خاص و صعب العلاج و معلولیت جسمی بودند عیادت نمودند.

مهندس ابوالحسینی شهردار شاهدیه در این دیدار ضمن تقدیر از صبوری این خانواده ها در مقابل مشکلات و سختی های بیماری و معلولیت ، اظهارداشت امید است با همکاری سازمان بهزیستی بتوانیم گوشه ای از مسائل این خانواده ها را مرتفع نماییم.