شکوه حضور 96/همه آمدند

شکوه حضور 96/همه آمدند

همه آمدند

شکوه حضور 96

راهپیمایی ۲۲بهمن در شهر شاهدیه
مراسم راهپیمایی در  شاهدیه با حضور باشکوه و حماسه آفرین مردم  همیشه در صحنه  همزمان با سراسر میهن اسلامی حماسه تماشایی خود را در طلیعه فجر چهلم انقلاب آفریدند .