سومین نشست شهردار شاهدیه اعضای شورای اسلامی شهر و امام جمعه شاهدیه در مسجد مهدیه ابرند آباد

سومین نشست شهردار شاهدیه اعضای شورای اسلامی شهر و امام جمعه شاهدیه در مسجد مهدیه ابرند آباد

سومین نشست شهردار شاهدیه اعضای شورای اسلامی شهر و امام جمعه شاهدیه در مسجد مهدیه ابرند آباد

سومین نشست شهردار شاهدیه اعضای شورای اسلامی شهر و امام جمعه شاهدیه در مسجد مهدیه ابرند آباد

سومین نشست هم اندیشی مردم ، اعضای  شورای اسلامی شهر  و شهردار شاهدیه  در حالی در مسجد مهدیه ابرندآباد بعد از نماز مغرب و عشا سه شنبه 12 دیماه  برگزارگردید که حجت الاسلام دهقان نیری امام جمعه شاهدیه نیز در این جلسه حضور داشت

بعد از ارائه گزارش توسط سخنگو و رئیس شورای اسلامی ، مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه نیز پیرامون برنامه ها و عملکرد این شهرداری نکاتی را بیان نمود و به پاسخگویی به مطالبات مردم از شهرداری پرداخت

مسائل فرهنگی و ورزشی ، وجود کارخانجات و کارگاه های صنعتی مزاحم شهری ، اتباع بیگانه و مسائل عمرانی بیشترین مشکلات  اهالی محله مهدیه بود که شهردار و اعضای شورای اسلامی و امام جمعه قول های مساعدی جهت پیگیری و رفع آن دادند