ساماندهی و مرمت بافت قدیم شهر شاهدیه

ساماندهی و مرمت بافت قدیم شهر شاهدیه

ساماندهی و مرمت بافت قدیم شهر شاهدیه

شهرداری شاهدیه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و توجه به بافت قدیم شهر طی عملیات عمرانی در چند نقطه شاهدیه نسبت به کف سازی و بدنه سازی بافت قدیم اقدام نموده است

از جمله این معابر می توان به کوچه  باغستان ، کوچه  مسجد ملاجعفر و کوچه آروک اشاره نمود که عملیات اجرایی بعضی از این معابر به پایان رسیده است.

مسئول واحد عمرانی شهرداری شاهدیه گفت : کلیه هزینه های بازسازی و ساماندهی این معابر توسط شهرداری شاهدیه پرداخت خواهد شد و امیدواریم در ادامه این عملیات سایر مناطق بافت قدیم را نیز ساماندهی کنیم.

همچنین شایان ذکر است شهرداری در سال جاری با توجه به طرح مصوب آمفی تئاترروباز در محدوده ی قلعه ابرندآباد عملیات اجرایی آن را با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یزد آغاز نموده است.