دیدار رئیس و پرسنل کلانتری 16 با مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار رئیس و پرسنل کلانتری 16 با مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار رئیس و پرسنل کلانتری 16 با مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار رئیس و پرسنل کلانتری 16 با مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

در این دیدار به هم اندیشی و تعامل هر چه بیشتر نیروی انتظامی و شهرداری تاکید گردید

سرگرد مختومی در این دیدار برای مهندس میرنژاد شهردار جدید شاهدیه آرزوی موفقیت روز افزون کرد