دیدار حجت الاسلام دهقان امام جمعه شهر شاهدیه مهندس میرنژاد شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه با آیت الله ناصری امام جمعه یزد

دیدار حجت الاسلام دهقان امام جمعه شهر شاهدیه مهندس میرنژاد شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه با آیت الله ناصری امام جمعه یزد

دیدار حجت الاسلام دهقان امام جمعه شهر شاهدیه مهندس میرنژاد شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه با آیت الله ناصری امام جمعه یزد

دیدار حجت الاسلام دهقان امام جمعه شهر شاهدیه مهندس میرنژاد شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه با آیت الله ناصری امام جمعه یزد

در این دیدار ضمن بیان توانمندی ها  مسائل و پتانسیل های موجود در شهر شاهدیه  توسط امام جمعه ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ، برخی مسائل و مشکلات شهری نیز  به اطلاع حضرت آیت الله ناصری رسید که ایشان علاوه بر  بیان  راهکارهای مناسب پیشنهاداتی در خصوص خدمات دهی هرچه بیشتر و مطلوب تر به شهروندان ارائه نمودند

با عنایت به دعوت  مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه  و اعضای شورای  اسلامی شهر شاهدیه ازحضرت آیت الله ناصری مقرر گردید در آینده نزدیک شاهد حضور پرخیر و برکت امام جمعه محترم شهر یزد و نماینده ولی فقیه استان ، در شهر شاهدیه باشیم