دبیرستاد تسهیلات سفر شهر شاهدیه طی مصاحبه ای با واحد روابط عمومی گزارشی از محل ستاد نوروزی شهرشاهدیه (پارک طبیعت) ارائه نمود

دبیرستاد تسهیلات سفر شهر شاهدیه طی مصاحبه ای با واحد روابط عمومی گزارشی از محل ستاد نوروزی شهرشاهدیه (پارک طبیعت) ارائه نمود

مسئول خدمات شهری طی مصاحبه ای با واحد روابط عمومی گزارشی از محل ستاد نوروزی شهرشاهدیه (پارک طبیعت) ارائه نمود

دبیرستاد تسهیلات سفر شهر شاهدیه طی مصاحبه ای با واحد روابط عمومی گزارشی از محل ستاد نوروزی شهرشاهدیه (پارک طبیعت) ارائه نمود

­­­­­­­­­­­­­­    در راستای تکریم مسافران نوروزی ،شهرداری شاهدیه ضمن تجهیز پارک طبیعت که در مسیر ورودی اصلی شهرهای شاهدیه –یزدواقع گردیده اقدام به برپایی ایستگاه راهنمای مسافران نوروزی نمود شایان ذکر است پرسنل شهرداری که در این ایام از مورخ 1395/12/28 الی 1396/1/15 کشیک نوروزی بودند  با حضور فعال، نقشه گردشگری شهرهای شاهدیه-یزد را در اختیار مسافران قرار داده و آنها را به اماکن گردشگری –تاریخی –مذهبی هدایت می نمودند . وی درپایان از همکاری ارگانها(هلال احمر-بهزیستی-پلیس راهور-همراه اول و ... )تشکر وقدردانی نمود%