حضور رییس شورای اسلامی شهر شاهدیه وجانشین شهردار در مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان دخترانه طلوع

حضور رییس شورای اسلامی شهر شاهدیه وجانشین شهردار در مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان دخترانه طلوع

حضور رییس شورای اسلامی شهر شاهدیه وجانشین شهردار در مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان دخترانه طلوع

صبح روز چهارشنبه مورخ 1394/07/22مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی دبستان دخترانه طلوع با حضور آقای صابری مدیر منطقه یک آموزش و پرورش و همکاران ایشان ،همچنین کادر محترم آموزشی دبستان طلوع در محل این دبستان برگزار گردید.

در این مراسم دانش آموزان این آموزشگاه به اجرای برنامه های ورزشی پرداختند. همچنین دانش آموزان زورخانه ذوالفقار شاهدیه نیز ورزش باستانی اجرا نمودند که مورد تشویق حضار قرار گرفتند.

نظر به نقش ورزش در سلامتی جسم و روح انسان برگزاری المپیاد ورزشی در مدارس می تواند الگویی باشد برای داشتن جامعه ای سالم و ورزشکار.