جلسه هماهنگی برنامه ریزی همایش یزدشناسی بارویکرد آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهر شاهدیه

جلسه هماهنگی برنامه ریزی همایش یزدشناسی بارویکرد آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهر شاهدیه

جلاسه هماهنگی برنامه ریزی همایش یزدشناسی بارویکرد آشنایی با فرهنگ وتاریخ شهر شاهدیه

 در تاریخ 1394/03/20 در دفتر شهردار شاهدیه با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر شاهدیه ، امام جمعه شهر و مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد و تنی چند از چهره های فرهنگی شهر شاهدیه جلسه ای در خصوص برنامه ریزی همایش یزد شناسی با رویکرد آشنایی با فرهنگ وتاریخ شهر شاهدیه برگزار گردید