جلسه هماهنگی ایجادچهارمین بیمارستان صحرایی شهدای جامعه پزشکی

جلسه هماهنگی ایجادچهارمین بیمارستان صحرایی شهدای جامعه پزشکی

جلسه هماهنگی ایجادچهارمین بیمارستان صحرایی شهدای جامعه پزشکی

جلسه هماهنگی ایجادچهارمین بیمارستان صحرایی شهدای جامعه پزشکی درسالن جلسات شهرداری شاهدیه مورخ 1395/10/28 برگزارگردید

    جلسه ای در شهرداری شاهدیه به منظور هماهنگی چهارمین بیمارستان صحرایی شهدای جامعه پزشکی در ساعت 30/7 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/10/28 درسالن جلسات شهرداری شهرشاهدیه برگزار گردید.

   این جلسه که با حضور امام جمعه ،شهردارشاهدیه، اعضاء شورای اسلامی شهرشاهدیه، مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد ،مسئول دفتر فرماندهی سپاه، فرماندهی کلانتری 16 امامشهر، مسئول اداره برق شاهدیه ، ریاست مرکزبهداشت شهرستان ، مدیر امورمشترکین منطقه یک آبفا ،مدیر فوریتهای پزشکی، نماینده سازمان تامین اجتماعی ، نماینده کانون دانشگاه علوم پرشکی ،مدیرکانون بسیج جامع پزشکی شهیدرهنمون برگذار گردید.ضمن بیان مطالبی درخصوص مزایاومحاسن برپایی بیمارسنانهای صحرایی قبلی کلیپی بدین منظور پخش گردید. در این جلسه ضمن بیان شرح وظایف هریک از ارگانهای خدمات رسان بویژه شهرداری و NGO های شهر شاهدیه از قبیل هیئت های مذهبی درخصوص مکان یابی ایجاد بیمارستان مذکور بررسی و اتخاذ تصمیم گردید%