جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری یادواره شهدای شاهدیه با حضور نماینده ارگانهای مربوطه درتاریخ1394/05/06در محل شهرداری شاهدیه تشکیل گردید.

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری یادواره شهدای شاهدیه با حضور نماینده ارگانهای مربوطه درتاریخ1394/05/06در محل شهرداری شاهدیه تشکیل گردید.

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری یادواره شهدای شاهدیه با حضور نماینده ارگانهای مربوطه درتاریخ6/5/94 در محل شهرداری شاهدیه تشکیل گردید.

   یادواره شهدای شاهدیه در شبهای سیزدهم و چهاردهم وپانزدهم مرداد ماه همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در محل گلزار شهدای گردفرامرزبرگزارمی­گردد.که بنابه اظهارفرمانده پایگاه امام حسن مجتبی (ع) برنامه های متنوعی از جمله حضور چهره های ملی و بین المللی قرآنی ومداح و سخنران کشوری ، اجرای نمایش ، پرده خوانی و خاطره­ گویی
هم رزمان شهداء در این یادواره تدارک دیده شده است .