جلسات هماهنگی طرح آموزش شهروندی تفکیک پسماند از مبدا ، شهر شاهدیه به صورت چهره به چهره توسط شهرداری شاهدیه

جلسات هماهنگی طرح آموزش شهروندی تفکیک پسماند از مبدا ، شهر شاهدیه به صورت چهره به چهره توسط شهرداری شاهدیه

جلسات هماهنگی طرح آموزش شهروندی تفکیک پسماند از مبدا ، شهر شاهدیه به صورت چهره به چهره توسط شهرداری شاهدیه

جلسات هماهنگی طرح  آموزش شهروندی تفکیک پسماند از مبدا ، شهر شاهدیه به صورت چهره به چهره توسط شهرداری شاهدیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهدیه جلساتی پیرامون اجرای  طرح آموزش شهروندی تفکیک پسماند از مبدا ، شهر شاهدیه به صورت چهره به چهره (منزل به منزل وحضوری) توسط شهرداری شاهدیه و با همکاری  کارشناسان  شرکت ورگا گستر آریا   برگزار گردید
اهداف طرح شامل:
1-
معرفی اهمیت کاهش تولید زباله-کاستن حجم زباله، تأثیرات زیست محیطی آن و تشویق به همکاری شهروندان
2-اطلاع رسانی از فواید بازیافت و بازگشت مواد قابل استفاده به چرخۀ تولید، همچنین آموزش و تشویق عموم به تفکیک پسماندهای خشک و تر
3-آموزش وبالا بردن سطح آگاهی عمومی در ارتباط با کاهش تولید زباله
4-بهینه سازی و صرفه جویی در هزینه های جمع آوری و حمل و نقل زباله، با دعوت از شهروندان  برای همکاری با مسئولین شهرداری
5-ارائه تفاوت بین پسماند های خشک وتر وتبیین ضرورت تفکیک پسماند خشک از تر
6-بیان اهمیت اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی و  بهداشتی ناشی از تفکیک پسماند
7-برگزاری کارگاه های آموزشی،جشنواره و....، تهیه وتوزیع پکیج های آموزشی شامل:تراکت،بروشور فلش کارت و... مرتبط با موضوع طرح به کلیه خانوار ها و...همراه با اجرای طرح های تشویقی  و اهدای هدایا

شایان ذکر است این طرح به صورت رسمی از تاریخ 1396/04/25 در شاهدیه آغاز خواهد شد