تشکیل جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری شاهدیه

تشکیل جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری شاهدیه

تشکیل جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری شاهدیه

    جلسه هم اندیشی تبادل نظر اعضای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر بنا به درخواست شهرداری با حضور کلیه اعضاء در دفتر کار شهردارمحترم آقای مهندس ابوالحسینی تشکیل و درخصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

-حتی الامکان جلوگیری از ساخت وساز های غیر مجاز بالاخص ساخت وسازهایی که در کاربری مغایر با طرح تفصیلی و بدون اصول فنی وشهرسازی وبهداشتی اقدام به احداث بنا می نمایند.

-نظارت مستمر ،کنترل و ساماندهی ساخت وسازهاورعایت زیباسازی درنمای ساختمانهای شهری.

-با توجه به تقویت واحد گشت وبازرسی ارائه گزارش تصویری از ساختمانهای درحال احداث جهت تصمیم گیری در زمان مناسب الزامی است .

-ابلاغ آراء کمیسیون و پذیرفتن اعتراض متخلفین به آراء در زمان مناسب و مقرر .

-حتی الامکان بررسی اصول فنی و استحکام بنا توسط منهدسین واجد الشرایط و ذیصلاح قبل از انعکاس تخلف ساختمانی به کمیسیون.