تجلیل شهردار و شورای اسلامی شهر شاهدیه از دانش آموزان ممتاز

تجلیل شهردار و شورای اسلامی شهر شاهدیه از دانش آموزان ممتاز

در حضور نماینده محترم شورای اسلامی شهر شاهدیه و شهردار شاهدیه از دو تن از دانش آموزان ممتاز شهر شاهدیه تجلیل و جوایزی به نامبردگان اعطا گردید