تجلیل شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پرسنل شهرداری

تجلیل شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پرسنل شهرداری

تجلیل شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پرسنل شهرداری

به مناسبت عید سعید قربان شهردارمحترم شاهدیه واعضا محترم شورای اسلامی شهر شاهدیه با کلیه پرسنل محترم شهرداری دیدار کردند در این جلسه شهردار و رئیس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن تبریک عید قربان از تلاش پرسنل زحمتکش  شهرداری (اداری - خدماتی) تقدیر و تشکر نمودند.