تجلیل شهردار شاهدیه از حامد سلطانی

تجلیل شهردار شاهدیه از حامد سلطانی

تجلیل شهردار شاهدیه از حامد سلطانی

    درحاشیه برگزاری کمیسیون پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر شاهدیه مورخ 1394/7/11 با حضور اعضای شورای اسلامی شهر از زحمات فرهنگی و رسانه ایی آقای حامد سلطانی توسط آقای مهندس ابوالحسینی شهردار شاهدیه تقدیر و تشکر بعمل آمد %