به مناسبت 15 اسفند ماه روز درختکاری عملیات اجرایی پارک بزرگ شاهدیه در مساحت 67 هکتار و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد وچهارصد میلیون ریال آغاز شد

به مناسبت 15 اسفند ماه روز درختکاری عملیات اجرایی پارک بزرگ شاهدیه در مساحت 67 هکتار و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد وچهارصد میلیون ریال آغاز شد

به مناسبت 15 اسفند ماه روز درختکاری عملیات اجرایی پارک بزرگ شاهدیه در مساحت 67 هکتار و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد وچهارصد میلیون ریال آغاز شد

به مناسبت 15 اسفند ماه روز درختکاری

عملیات اجرایی پارک بزرگ شاهدیه در مساحت 67 هکتار و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد وچهارصد میلیون ریال آغاز شد

      به مناسبت 15 اسفند ماه روز درختکاری عملیات اجرایی پارک بزرگ شاهدیه با حضور استاندار محترم یزد –امام جمعه شاهدیه-شهردارشاهدیه –شورای اسلامی شهر-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آغاز شد.در این مراسم با اشاره به شعار «به یاد هرشهید یک درخت بکاریم » استاندار یزد و شهردار شاهدیه و دیگر مدعوین نسبت به کاشت نهال اقدام نمودند %