برگزاری مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهر شاهدیه

برگزاری مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهر شاهدیه

برگزاری مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهر شاهدیه

مجلس ترحیم آیت ا... هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام با میزبانی امام جمعه ، شهردارواعضاء شورای اسلامی شهرشاهدیه در مورخ 1395/10/24در محل مسجد جامع ابرندآباد برگزار شد %