برگزاری دوره آموزشی کلیات اطفاء حریق و راههای پیشگیری ویژه شهروندان شهر شاهدیه

برگزاری دوره آموزشی کلیات اطفاء حریق و راههای پیشگیری ویژه شهروندان شهر شاهدیه

برگزاری دوره آموزشی کلیات اطفاء حریق و راههای پیشگیری ویژه شهروندان شهر شاهدیه

شهرداری شاهدیه در تاریخ 1395/07/28 دوره آموزشی کلیات اطفاء حریق و راههای پیشگیری از آن با حضور شهروندان شهر شاهدیه ، مسئولین فنی کارخانجات مستقر در شاهدیه و ... را در سالن کتابخانه شهدای ابرندآباد به مدت 2 ساعت برگزار نمود و در این دوره آموزشی مباحث مربوط به ایمنی ساختمانها و نحوره برخورد با حوادث تدریس گردید