برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس در بلایا ویژه کارکنان شهرداری

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس در بلایا ویژه کارکنان شهرداری

    دوره آموزشی مدیریت استرس در بلایا در تاریخ 1395/11/11 ویژه کارکنان شهرداری در محل سالن شهرداری شاهدیه برگزار گردید در این دوره راههای مقابله با استرس تدریس گردید %