برگزاری جلسه پیرامون توسعه زیارتگاه شیخ محمد سلطان

برگزاری جلسه پیرامون توسعه زیارتگاه شیخ محمد سلطان

برگزاری جلسه پیرامون توسعه زیارتگاه شیخ محمد سلطان

برگزاری جلسه پیرامون توسعه زیارتگاه شیخ محمد سلطان

     

     روزچهارشنبه مورخ 1395/01/18درخصوص توسعه زیارتگاه شیخ محمدسلطان گردفرامرز و ساماندهی آن با توجه به نیاز امور فرهنگی ،رفاهی و اجتماعی منطقه جلسه ای در محل زیارتگاه با حضور شهردار شاهدیه و کارشناسان ذیربط شهرداری ،آقای زارع زاده رئیس محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد ، آقای مهندس کریمی (کارشناس ومسئول فنی اداره اوقاف ) و دونفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهرشاهدیه و هیئت امناء آن زیارتگاه تشکیل گردید. در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین سلطانی رئیس هیئت امناء مقدمه ای از وضعیت قبلی و کنونی زیارتگاه بیان داشته و خواستار همکاری شهرداری و اداره اوقاف جهت توسعه زیارتگاه براساس مستندات مالکیت و طرح جامع آن در قالب طرحهای فرادست گردیدند در ادامه آقای مهندس ابوالحسینی شهردارشاهدیه همکاری دوطرفه را در قالب رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پس از تائید طرح جامع زیارتگاه توسط اداره اوقاف و امور خیریه ، اداره راه و شهرسازی وکمیسیون ماده 5 و دستگاههای مرتبط با آن مورد تاکید قراردادند .سپس آقای کریمی (مسئول واحد فنی اداره اوقاف ) از کددارشدن زیارتگاه خبر دادند و ضمن تاکید جهت تخریب واحدهای تجاری در حاشیه زیارتگاه نسبت به ارائه طراحی  فاز اول زیارتگاه به حضار اقدام نمودند و ادامه ساخت وساز را منوط به اخذ مجوزات قانونی دانسته تا از اقدامات دوباره سازی جلوگیری گردد. در پایان آقای زارع زاده تعامل و همکاری بیشتر بین شهرداری و هئیت امناء زیارتگاه و حتی الامکان تشکیل جلسات تخصصی جهت طراحی مناسب درشان زیارتگاه را ضروری دانسته تا این پروژه که  بهره برداری ملی دارد به سرانجام برسد.

                                                                 روابط عمومی شهرداری