برگزاری جلسه پیرامون توسعه زیارتگاه شیخ محمد سلطان

برگزاری جلسه پیرامون توسعه زیارتگاه شیخ محمد سلطان

     

     روزچهارشنبه مورخ 1395/01/18درخصوص توسعه زیارتگاه شیخ محمدسلطان گردفرامرز و ساماندهی آن با توجه به نیاز امور فرهنگی ،رفاهی و اجتماعی منطقه جلسه ای در محل زیارتگاه با حضور شهردار شاهدیه و کارشناسان ذیربط شهرداری ،آقای زارع زاده رئیس محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد ، آقای مهندس کریمی (کارشناس ومسئول فنی اداره اوقاف ) و دونفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهرشاهدیه و هیئت امناء آن زیارتگاه تشکیل گردید. در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین سلطانی رئیس هیئت امناء مقدمه ای از وضعیت قبلی و کنونی زیارتگاه بیان داشته و خواستار همکاری شهرداری و اداره اوقاف جهت توسعه زیارتگاه براساس مستندات مالکیت و طرح جامع آن در قالب طرحهای فرادست گردیدند در ادامه آقای مهندس ابوالحسینی شهردارشاهدیه همکاری دوطرفه را در قالب رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پس از تائید طرح جامع زیارتگاه توسط اداره اوقاف و امور خیریه ، اداره راه و شهرسازی وکمیسیون ماده 5 و دستگاههای مرتبط با آن مورد تاکید قراردادند .سپس آقای کریمی (مسئول واحد فنی اداره اوقاف ) از کددارشدن زیارتگاه خبر دادند و ضمن تاکید جهت تخریب واحدهای تجاری در حاشیه زیارتگاه نسبت به ارائه طراحی  فاز اول زیارتگاه به حضار اقدام نمودند و ادامه ساخت وساز را منوط به اخذ مجوزات قانونی دانسته تا از اقدامات دوباره سازی جلوگیری گردد. در پایان آقای زارع زاده تعامل و همکاری بیشتر بین شهرداری و هئیت امناء زیارتگاه و حتی الامکان تشکیل جلسات تخصصی جهت طراحی مناسب درشان زیارتگاه را ضروری دانسته تا این پروژه که  بهره برداری ملی دارد به سرانجام برسد.

                                                                 روابط عمومی شهرداری