برگزاری جلسه شب شعر شاهدیه بمناسبت دهه فجر

برگزاری جلسه شب شعر شاهدیه بمناسبت دهه فجر

جلسه شب شعرشاهدیه مورخ 17/11/95 به مناسبت ایام الله دهه فجر درکتابخانه عمومی ابرندآباد برگزار گردید.

 جلسه شب شعرشاهدیه مورخ 1395/11/17به مناسبت ایام الله دهه فجر درکتابخانه عمومی ابرندآباد برگزار گردید.