برگزاری جلسه شب شعر شاهدیه بمناسبت دهه فجر

 جلسه شب شعرشاهدیه مورخ 1395/11/17به مناسبت ایام الله دهه فجر درکتابخانه عمومی ابرندآباد برگزار گردید.